Δημοσιευμένες Αποφάσεις

806/2013 ΕΦ ΘΕΣΣΑΛ ( 636837)

(ΑΡΜ 2013/2137)
Οι αποδοχές του εργαζομένου που οφείλονται από την παροχή εργασίας σε ημέρες που αυτή απαγορεύεται αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, ανεξάρτητα από την εγκυρότητα της σύμβασης εργασίας.
(Η περίληψη ελήφθη από το περιοδικό «ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ», εκδόσεως του Δ.Σ. Θεσσαλονίκης).

ΕφΘεσ 806/2013

Δικαστής: Γεώργιος Αποστολάκης.
Δικαστές: Δ. Στρούντζα-Ξένου- Μ. Χασιρτζόγλου (Εισηγήτρια).
Δικηγόροι: Π. Τασίκα, Δ. Σιδέρης.

Διαβάστε αναλυτικά:

1388/2017 ΕΦ ΘΕΣΣΑΛ (ΜΟΝ) ( 710137)

(ΑΡΜ 2017/94)
Δεν είναι διευθύνων υπάλληλος ο υποδιευθυντής κατα­στήματος τροφίμων που λαμβάνει σημαντικά ανώτε­ρες αποδοχές από τους υπόλοιπους εργαζόμενους, αλλά ελέγχεται από τους ανώτερούς του για την τή­ρηση του ωραρίου και δεν έχει την εξουσία να προ­σλαμβάνει και να απολύει προσωπικό. (Η περίληψη αυτή ελήφθη από το περιοδικό ΑΡΜ, Δ.Σ. Θεσ/νίκης)

Αριθμός απόφασης: 1388/2017

Δικαστής: Δήμητρα Σίσκου Δικηγόροι: Π.Τασίκα – Γ. Χατζηκωνσταντίνου

Διαβάστε αναλυτικά:

1512/2015 ΕΦ ΘΕΣΣΑΛ (ΜΟΝ) ( 686821)

(ΑΡΜ 2015/2113)
Εργασία εργάτη θεωρείται εκείνη που προέρχεται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από την καταβολή σωματικής ενέργειας, ενώ, όταν η εργασία είναι προϊόν πνευματικής καταβολής, τότε, και εφόσον ο εργαζόμενος έχει την κατάρτιση και την εμπειρία που απαιτείται γι’ αυτήν, θεωρείται εργασία υπαλλήλου και εκείνοι που την ασκούν ανήκουν στην κατηγορία των ιδιωτικών υπαλλήλων.
Η εργασία της μανικιουρίστας φέρει το χαρακτήρα εργασίας εργατοτεχνίτη και όχι υπαλλήλου.
(Η περίληψη ελήφθη από το περιοδικό «ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ», εκδόσεως του Δ.Σ. Θεσσαλονίκης).

ΜονΕφΘεσ 1512/2015

Δικαστής: Παναγιώτα Μαυράκη.
Δικηγόροι: Π. Τασίκα – Χ. Γρόλλιος.

Διαβάστε αναλυτικά: