Συχνές ερωτήσεις εργοδοτών

Η δικαστηριακή πρακτική αποδεικνύει, πλέον, καθημερινά ότι «το προλαμβάνειν μείζον εστί του θεραπεύειν», υπό την έννοια ότι πολλά πράγματα που θα μπορούσε να έχει αξιοποιήσει ένας εργοδότης υπέρ του, μέσω μίας αναλυτικής σύμβασης εργασίας που θα είχε υπογράψει κατά την πρόσληψη με τον εργαζόμενο, καλείται, εκ των υστέρων, να τα αποδείξει, είτε στο Δικαστήριο, κατόπιν αγωγής που έχει ασκήσει ένας εργαζόμενός του, είτε σε κάποια Διοικητική Αρχή (Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, ΠΕΚΑ κλπ.), επ’ αφορμή ενός ελέγχου που διενεργήθηκε στην επιχείρησή του. Πολλοί εργοδότες πιστεύουν ότι ο Νόμος ευνοεί πάντα τον εργαζόμενο. Αυτό είναι λάθος. Ο Νόμος προστατεύει και τα δύο μέρη, αρκεί και πάλι να ξέρεις να τον ερμηνεύσεις και να τον εφαρμόσεις σωστά, πολύ δε περισσότερο να διατυπώσεις τους δικούς σου όρους στην ατομική σύμβαση εργασίας, προβλέποντας τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης, προκειμένου να αποφύγεις παρανοήσεις στο μέλλον που ενδεχομένως να κοστίσουν στην επιχείρηση. Σ’ αυτό σίγουρα μπορεί να σε βοηθήσει το γραφείο μας, το οποίο με την άρτια νομική κατάρτιση που διαθέτει, έχει τη δυνατότητα σύνταξης πληρέστατων ατομικών συμβάσεων εργασίας, ιδιωτικών συμφωνητικών, εξοφλητικών αποδείξεων και γενικά οποιουδήποτε εγγράφου απαιτείται να διαθέτει μία επιχείρηση, προκειμένου να είναι επαρκώς εφοδιασμένη σε περίπτωση άσκησης μίας αγωγής σε βάρος της ή διενέργειας ενός ελέγχου.

Ειδικά ως προς το σκέλος των ελέγχων, οι οποίοι είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο, ο εργοδότης, σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να πανικοβάλλεται. Υπάρχουν λύσεις, αρκεί να μεθοδευτούν σωστά από την αρχή και προς τη σωστή κατεύθυνση, την οποία θα υποδείξει το γραφείο μας, με την πολυετή εμπειρία που διαθέτει στον χειρισμό τέτοιου είδους υποθέσεων.

Q
Τι όρους μπορώ να προβλέψω σε μία ατομική σύμβαση εργασίας;
ΑΜια ατομική σύμβαση εργασίας μπορεί να περιλαμβάνει πλειάδα όρων, σχετικά με τις υποχρεώσεις του εργαζόμενου, το ωράριο εργασίας του, τις αποδοχές του, αλλά και ειδικές συμφωνίες, βάσει των οποίων θα μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος του εργοδότη παροχές που δίνει στον εργαζόμενο πέραν όσων προβλέπει ο Νόμος.
Q
Πότε μπορώ να απολύσω έναν εργαζόμενο;
AΤο δικαίωμα του εργοδότη να απολύει κάποιον εργαζόμενο καταρχήν είναι ελεύθερο, μπορεί, όμως, να ελεγχθεί από τα Δικαστήρια σε περίπτωση προσφυγής του εργαζόμενου, ως προς το αν ασκείται ή όχι καταχρηστικά. Για παράδειγμα δεν μπορεί να απολυθεί κάποιος εργαζόμενος, επειδή προσέφυγε στην Επιθεώρηση Εργασίας ή επειδή διεκδίκησε κάποιο νόμιμο δικαίωμά του. Αυτή η απόλυση είναι πολύ πιθανόν να κριθεί ως άκυρη.
Q
Σε περίπτωση που η επιχείρησή μου αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, ποιες είναι οι επιλογές μου;
AΟι επιλογές είναι πολλές και η υλοποίησή τους εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μπορεί να γίνει τροποποίηση συμβάσεων, ως προς το ύψος των καταβαλλόμενων αποδοχών ή/και το ωράριο εργασίας του προσωπικού (προϋποθέτει συμφωνία εργαζόμενου), ενώ σε επίπεδο μονομερούς επέμβασης μπορεί να επιβληθεί, υπό προϋποθέσεις, σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης ή να γίνουν τροποποιητικές καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού.
Q
Βρέθηκε στην επιχείρησή μου ανασφάλιστο προσωπικό. Τι κάνω;
AΟ εργοδότης έχει δυνατότητα, είτε να κάνει χρήση των εκπτώσεων που προβλέπει ο Νόμος, προσλαμβάνοντας, όμως, τον εργαζόμενο για διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών με πλήρη απασχόληση, είτε να προσβάλει το σχετικό πρόστιμο στο Δικαστήριο, ζητώντας παράλληλα την αναστολή του, εφόσον συντρέχουν βάσιμοι προς τούτο λόγοι.
Q
Πώς μπορώ να διασφαλισθώ ότι ο εργαζόμενος, μετά την διακοπή της συνεργασίας μας, δε θα μου ζητήσει κάτι περισσότερο;
AΥπογράφοντας ειδικά συνταγμένες εξοφλητικές αποδείξεις, οι οποίες σε κάθε περίπτωση ενισχύουν την υπερασπιστική γραμμή του εργοδότη, ενώπιον του Δικαστηρίου.
Q
Εργαζόμενος υπέστη εργατικό ατύχημα. Τι πρέπει να κάνω;
AΝα το αναγγείλω αμέσως (εντός 24 ωρών) στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, στην πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ασφαλιστικού Οργανισμού.